Achiziţionăm deşeuri reciclabile din mase plastice

Mențiune : nu preluăm deșeuri din mase plastice nereciclabile, contaminate, murdare sau cu inserții de metale și cauciuc.